Движение за права - "Рома друм"

Ромска организация. Партията е учредена на 7 юни 2003 година. Регистрацията е обнародвана в "Държавен вестник" от 8 август 2003 година. Председател е Тони Ангелов.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/02/02/172252_romite_v_bulgariia/