19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

АНАТОМИЯ НА ПРЕХОДА

(Стопанската политика в България от 1989 до 2004 г. през погледа на Института за пазарна икономика)

 

Автори

 

Георги Ангелов
        Лъчезар Богданов
        Мартин Димитров
        Асенка Христова
        Владислав Сланчев
        Красен Станчев
        Георги Стоев
        Димитър Чобанов

Правата за разпространение на книгата са предоставени на Омда по случай 20-годишнината на Института за пазарна икономика. Книгата може да бъде намерена и на страницата на ИПИ, където анализите на прехода  от гледище на стопанска политика са продължени и доразвити.

 

Линкове