Хубостта на балканските народи в картички от началото на ХХ век

 

През Първата световна война в Германия, както и в други държави, са отпечатвани пощенски картички за войниците на фронта. Тук представяме една  серия – хубостта на балканските народи. Те са издание на: Bahnhof und Feldbuchhandel Gesellschaft m.b.H., Berlin S.14.... 

Вижте ги...