Елховска носия

Янко Гочевъ

Елховска носия. Предачка. Картичка на Григор Пасков без установена датировка.