Социални услуги за хората от третата възраст

©ФОНДАЦИЯ “ФОРУМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ФОКУС”

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ - социологическо изследване

 

©д-р Вяра Ганчева - автор

© д-р Емилия Ченгелова - автор

© доцент д-р Саша Тодорова  - рецензент

© ст.н.с. д-р Духомир Минев - рецезент

© Георги Георгиев - оформление

© Издателство "Омда",  2008

ISBN 978-954-9719-10-9

>>към съдържанието