Кокичета, средата на януари 2014 г.

снимка Паолина Пидакева

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=799730480043590&set=a.392334924116483.112609.100000199366848&type=3&theater