19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Жарниците - 2

Нов жарник
Нов жарник
Същият
Същият

Намерените керамични жарници (мангали) са достатъчно многобройни и разнообразни, за да заключим, че жителите на Езерния град са им отдавали голямо значение. Ако се върнем на въображаемата сцена и размислим, ще се убедим, че те са имали достатъчно причини да ценят тази съдинка.