Обръщение на ВОС на българите в чужбина към кандидатите за народни представители

2014.09.26

Временните обществени съвети на българите в чужбина излязоха с Обръщение към политическите партии и коалиции, участници в изборите на 5 октомври, и към кандидатите за народни представители. В Обръщението се призовава те да излязат с конкретни послания към българските граждани и избиратели в чужбина.

Следва целият текст.

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ

към политическите партии и коалиции, регистрирани за участие в предсрочните избори за Народно събрание на 5-ти октомври 2014 г., и към кандидатите за народни представители

25 септември 2014 г.

 

Уважаеми госпожи и господа,

Уважаеми кандидати за народни представители,

След толкова години на погрешни законодателни мерки и последвалите ги още по-рестриктивни административни решения по прилагането им, ощетили най-вече разпръснатата, но многобройна българска диаспора в европейските страни и в Северна Америка, ето че на предстоящите предсрочни избори за Народно събрание за първи път българските граждани извън страната ще имат реална възможност да упражнят конституционното си право на глас в рекорден брой избирателни секции.

Избирателната активност на 5-ти октомври ще зависи обаче най-напред от политическите послания, с които участващите в изборите партии и коалиции ще се обърнат към българските избиратели, били те в страната или зад граница. Ако политическите сили не потърсят път към своите избиратели, няма как да очакват те да се мобилизират и ги подкрепят!

Съгласно Конституцията на Република България (чл. 26, ал. 1), българските граждани се ползват с еднакви права и задължения, където и да се намират те.

Българските граждани извън страната надхвърлят 1,5 млн. души. Поради възрастовата си структура, българската общност в чужбина се характеризира с висок естествен прираст; броят на родените в чужбина българчета след 1989 г. се оценява на най-малко 200 000.

По официални данни на БНБ, българите в чужбина имат и значителен принос в българската икономика, като всяка година само нетните банкови преводи във валута са на стойност между 1 и 2 млрд. евро, гарантирайки стабилността на валутния борд.

Така, както от юридическа, така и от житейска гледна точка, българските граждани, живеещи в чужбина, са пълноценна част от българската нация.

Въпреки тази очевидност, факт е, че българските граждани извън страната не са активни участници в националния живот и причина за това са най-напред незаинтересоваността и погрешните политики, в т.ч. и относно политическите права на българите зад граница, водени, съзнателно или не, от практически всички управления досега.


 Време е това да се промени.

Исторически най-високият брой избирателни секции извън страната е шанс и предизвикателство за вас, политически партии и коалиции – участници в изборите, да разширите вашия електорат, както и да се увеличи избирателната активност.

За изборите на 5 октомври, извън страната ще бъдат открити 428 секции в 354 места в 59 държави. Броят на обхванатите със секции потенциални избиратели извън страната надхвърля 600 000.
Нарастването на броя избирателни секции е четирикратно в САЩ и във Великобритания, където ще има респ. 42 и 41 секции.
В Испания българските избиратели ще могат да гласуват в 41 секции.
Исторически пробив се бележи и в Германия, където беше развенчан митът, че Федералната република забранявала гласуването извън дипломатически и консулски представителства. Така многобройната българска диаспора там ще може да гласува в 20 секции в 16 града.
Броят секции бележи 50% ръст и в Гърция, където има образувани 15 секции.

Много активната българска общност във Франция ще може да упражни своя вот в 11 секции.

В Италия местата за гласуване ще са в 7 града (8 секции).

Ръст бележат секциите и в Холандия (9 секции), Белгия (7), Норвегия (7), Кипър (7), Швейцария (5), Дания (5) – държави със значителни български диаспори, които вече са на практика изцяло осигурени със секции.

В Австралия вот ще може да се упражни на 4 места – исторически най-високият брой секции в държавата-континент.

За пръв път или след много дълго прекъсване, секции ще има в Бразилия, ЮАР, Сингапур, Нова Зеландия.

Традиционно добра възможност за гласуване ще имат и българските избиратели в Турция, където секциите ще бъдат 136 (нарастване от 10% спрямо 2009 г.).

По-високата избирателна активност ще даде по-голяма легитимност на бъдещото Народно събрание, тя е и най-сигурното противодействие срещу купения и контролиран вот.

Уважаеми госпожи и господа,

Очакваме от вас послания и инициативи, които да потърсят и намерят път към българските избиратели извън страната и ги мобилизират да гласуват в интерес на българската демокрация.

Послания, инициативи, но и конкретни ангажименти, които да отговорят на проблемите и очакванията на диаспората, в т.ч. и тези формулирани и гласувани в две последователни световни срещи на българите извън страната през ноември 2012 г. в Брюксел и през декември 2013 г. в София, проведени под патронажа на вицепрезидента на Р. България.

На първо място, очакваме подкрепа за бързото излъчване на изборни представителни органи на българите извън страната, които да изразяват легитимно гласа на диаспората на институционално ниво.
Това включва изборни Обществени съвети към дипломатическите и консулските представителства на Р. България, както и изборен Национален съвет на българите в чужбина.

Тези две институции са предвидени и от сега действащото законодателство, но вече 14 години така и не са създадени! Техните структура, функции и начин на съставяне бяха осъвременени и прецизирани в Националната стратегия за българските граждани извън страната, приета след двугодишно широко обсъждане сред българските общности извън страната и заинтересованите държавни институции. Процес, който надскочи партийните рамки.

Очакваме от вас и създаване на пълноценен избирателен район “чужбина”, в който българските избиратели извън страната да могат да гласуват за кандидатски листи или независими кандидати, както избирателите в страната.

Избраните от този избирателен район народни представители ще ни представляват в парламентарния дебат, така както народните представители от избирателните райони в страната представляват, освен цялата нация, и специфичните проблеми на гражданите от техните избирателни райони.

Обособен избирателен район за чужбина не е някаква странност или рядкост, а дългогодишна практика в редица държави, в т.ч. и близките на България като Румъния, Хърватска или Македония, но и по-стари демокрации като Франция, Италия или Португалия.

Не на последно място, очакваме от вас ангажимент за законодателна инициатива, която да доведе до отпадането на забраната българските граждани, имащи и друго гражданство, да се кандидатират за народни представители (чл. 65 ал. 1 от Конституцията на Р. България).


Уважаеми госпожи и господа,
Уважаеми кандидати за народни представители,

Броени дни преди извънредните парламентарни избори, българските граждани в чужбина следят отблизо политическите дебати в страната и няма как да не отчетат при предстоящия вот позициите, които политическите сили заемат по важните за тях теми. В днешния глобален свят на комуникации и социални мрежи, вашите послания имат реален шанс да стигнат с малко усилия до огромен брой български граждани, потенциални избиратели по света.

Не пропускайте възможността, която дава исторически големият брой избирателни секции извън страната, да укрепите българската демокрация.

Границите на нацията не свършват на гранично-пропускателния пункт.

България е там, където има българи!

 

http://www.eurochicago.com/2014/09/obrashtenie-na-vos/