Създаване на Университетите в Европа

 

 

(От книгата на Норман Дейвис "Европа, история)