Българите като малцинство

 

Българите формират малцинства извън пределите на държавните граници – в Украйна, Молдова, Румъния, Сърбия, Унгария, Албания, Гърция, Турция и др.

Някои от тези български малцинства са потомци на преселили се по политически или икономически причини българи по време на Османската империя (с днешната терминология  бихме нарекли предците на тези българи бежанци) - напр. българите католици в румънски и сръбски Банат, българите в Бесарабия (Молдова и Украйна), Таврия (Украйна) и др.

Други са потомци на родове, които никога не са се преселвали, но войни и международни договори ги оставят извън границите на България (напр. българите в Западните покрайнини в Сърбия).

Трета група представляват българските малцинства, формирани предимно по икономически причини през ХІХ-ХХ век в различни страни по Света - САЩ, Аржентина, Канада, Австралия, Бразилия...

Друга вълна от икономически емигранти, не по-малко от  милион и половина, се излива от България след 1990 година.

Към това следва да добавим, че с българската култура и българската духовност са свързани и живеещи  в други държави групи от неславобългарски произход – напр. българските турци в Турция или българските евреи в Израел. Мнозина от тях са запазили българското си гражданство.