Паметната плоча за Мара Бунева - 2015

снимка Лазар Младенов