19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Седналата богиня

Поглед отдясно
Поглед отдясно
Поглед отпред
Поглед отпред

 

Огледайте внимателно богинята. Тя не е находка от селището. Намерена е наблизо. Има подчертано масивен ханш и очевидно изобразява добре хранена жена.

Според мен е облечена с дреха, подобна на възстановената от Димов блуза, която ще видим след малко.

Седнала е на петите си. Да зопомним тази поза!

Възможно е онова, което смятаме, че отбелязва бюста, да е изображание на свитите с издадени лакти ръце.

Възможно е фигурата да е заела някаква стойка за медитация? Или пък позата да е характерна за ритулно изслушване.
 

 Тодор Димов: "Седяща глинена женска статуетка от околностите на село Черна, Добричко (началото на V хил. пр. Хр.) - култура Хаманджия ІІІ."