Българско малцинство в Албания

Българчета от Голо Бърдо през 1997 г. получават дарение от президента Петър Стоянов.
Българчета от Голо Бърдо през 1997 г. получават дарение от президента Петър Стоянов.
Снимка: Снимка: Архив/БТА

Архив Омда

 

 

В днешно време българите в Албания са групирани главно в следните райони:

Голо Бърдо, Дебърско (Пешкапийско - Голо Бърдо и Поле) - главно българомохамедани, Преспа (около езерото, Корчанско и Костурско) - главно християни, и Гора (на границата с Косово и Македония) - българомохамедани.

Във вътрешността на Албания броят на българите е голям, но никой не може да каже колко са точно (вътрешна миграция - Берат, Тирана, Драч, Елбасан, Шкодра и други градове).

Българите в Албания са над 100 000, 2/3 - българомохамедани и 1/3 - християни.
 
Тези данни са на база оценки на различни учени, местни българи и организации.

Сали Бериша пръв от албанските политици спомена, че българите в пределите на държавата са около 150 000.
 
Много от известните личности в Албания са от български произход и в днешно време много български деца учат в нашите висши и средни училища.

Въпреки многото пропаганди (гръцка, сръбска, турска, албанска и влашка), заплахи и др., на които са били подложени българите там през вековете, те до голяма степен са запазили своите български корени и обичаи.

Регионите и населените места, в които е имало българи през 19 и началото на 20 век.

Информацията се базира по данни на Екзархията, доклади на българското консулство в Албания и др. източници (от книгата на Светлозар Елдъров "Българите в Албания").

 

Голо Бърдо (Дебърско):

Данни от Екзархията - само българи християни.

Населени места

къщи

души

Ърбеле

38

190

Деоляни

10

 69

Обоки

25

125

Макеларе

32

160

Кърчища

45

245

Върбица

37

196

Мало Острене

 2

 10

Големо Острене

 2

 10

Отишани

 2

 14

Писанки

12

 56

Тучепе

 6

 21

Требища

 8

 68

Гиновец

35

176

Кленье

40

286

Себища

45

180

Стеблево

40

224

                               
 
Преспа:
Данни на екзархията /християни/

Населени места

къщи

души

Пустец

65

499

Шулин

23

375

Глъмбочани (Глъмбоч)

33

319

Горна горица

33

404

Долна горица

75

67

Туменец

23

220


Други източници:

Зърновско
Ракица
Церье
Шияк
Заградец
Лайтица
Безмище
ЛескаЛин (Охридско) - 90 къщи
Поградец (Охридско) - 20 семейства

Костурско
Данни на Екзархията:

Населени места

къщи

души

Въмбел

113

706

Връбник

95

469


Други източници:

Билища 40
Косинец


Корчанско

Данни на Екзархията:

Населени места

къщи

души

Биглища

20

106

Бобошица

250

1471

Дреново

140

678


Прогон (Прогре)
Гора - българомохамедани:
Изцяло населени с българи села.

Шишковец - 200
Ново село - 170
Борйе - 130
Орешец - 40
Църничево - 60
Орчища - 80
Пакиша - 50
Запад - 80
Очикле - 40
Ороста - 100


Доклад на Сребрен Поппетров  (01.05.1929 г. - Тирана)

Българи в Албания: християни/мохамедани

Тирана - 60 / 60
Драч (Дурас) - 50 / 200
Берат и околия - 30 / 250
Кавая - 5 / 60
Елбасан - 20 / 100
Подградец - 20 / 50
Корча - 100 /100
Билища - 150 / 50
Фиери - 60
Авлона - 20 / 100
Голо бърдо - 3000 / 15 000
Преспа - 2500
с. Връбник (Костурско) - 700
с. Прогон - 50
с. Бобошица и Дреново - 2800
с. Лин (Стружко) - 600
Всичко: 10 115 / 17 030

---------------------------------------------

27 145 българи

Неговото проучване не обхваща всички места в Албания.

Доклад от Сребрен Поппетров (10.071929 г.)
Българи в Албания:

-11 села в Мала Преспа - 3550 души
-около 100 село в Голо Бърдо и Поле - 12000 д.
-Билишка околия - Връбник, Билища и Прогон - 600 д.
-Гора - 8500 д.
-Тирана - 200 д.
-Драч - 250 д.
-Берат и околия - 250 д.
-Кавая - 60 д.
-Елбасан - 120 д.
-Подградец - 100 д.
-Фиери и околия - 70 д.
-Авлона - 120 д.
-Шкодра - 150 д.
-Круя - 15 д.
Други - около 950 д.

---------------------------------------------

Общо: 30 885 българи

 
Според Агенцията за българите в чужбина днес в Албания българите са около 65 000 души. Повечето от тях изповядват мохамеданска религия, но има цели селища, където всички българи са християни.
 
Според Агенцията за българите в чужбина днес в Албания българите са около 65 000 души. Повечето от тях изповядват мохамеданска религия, но има цели селища, където всички българи са християни.