Западните покрайнини: Асимилацията

 

Асимилацията на българското малцинство в Сърбия е един толкова очевиден факт, който даже и властите не се опитват да укрият. Разработен е един фин механизъм, който бавно, но сигурно трансформира българите в Сърбия в сърби и югославяни. В Цариброд имаме случаи на семейства, в които дядото, бабата, бащата и майката са българи, докато един от синовете им се е декларирал като българин или като сърбин. Нещо, което при другите народи и малцинства го няма.

В продължение на десетки години на местното население е внушавано по един или друг начин, че не му е необходим майчиният език в училищата, че по-нататъшното образование на младите хора е насочено към Сърбия, не и към България и че във вътрешността на Сърбия "за всеки българин ще се намери работа и място за живеене". В момента учениците от българското малцинство не се обучават на майчин език. Това е един от интернационализираните проблеми на малцинството, който властите отказват да решат.

Според последното преброяване на населението на Югославия, като българи са се декларирали само 25 214 души. През 1948 г. броят на българите в Югославия е възлизал на 61 140 души. В продължение на 10 години в периода между 1981-1991 г. броят на българите в Сърбия е намалял с 10 971 души. Къде са изчезнали всичките тези хора, ако вече знаем, че с тях не се е случило никакво природно бедствие?
От друга страна броят на българите в Пиротска и Бабушнишка община в периода между 1971-1991 г. е намалял от 5 006 на 1 746 души. През 1971 г. в Пиротска община като българи са се декларирали 2 082 души; през 1981 г. - 2 102; през 1991 г. - само 854 души. В Бабушнишка община през 1971 г. като българи са се декларирали 2 924 души; през 1981 г. - 2 102; през 1991 г. - 892 души. И още нещо, в рамките на мащабната кампания на властите за фаворизиране сред българското население в Цариброд и Босилеград на т.нар. югославянство, на последното преброяване на населението като югославяни в Царибродско са се декларирали 22,4% от общия брой на населението, докато в Босилеград този процент е 14,1%. Трябва да подчертаем факта, че в цяла Сърбия като югославяни са се декларирали само 3,2%. Нашият коментар в конкретния случай  излишен.

НЕЩО ПОВЕЧЕ ЗА НАС
Неправителствената организация Хелзинкски комитет за защита правата и свободите на българите в Югославия е регистрирана през 1997 г. в съюзното Министрество на правосъдието. Организацията е създадена с цел да наблюдава и проучва състоянието на човешките права на територията на днешна Югославия, включително правата и свободите на българското малцинство в Сърбия. Основните цели на организацията са в защита на европейските ценности, свободата на мисълта и словото, еднаквата защита на гражданите от страна на закона, както и развитото гражданско общество. В рамките на нейната дейност влиза изготвянето на месечни, периодични и годишни доклади за състоянието на човешките права на българското малцинство в Сърбия. В рамките на тези наблюдения влизат и провеждането на конференции и "кръгли маси" по отделни проблеми на малцинството, както и публикуването на тематични бюлетини и друг печатен материал на български език.