19 август 2018г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Предверие

По-отблизо
По-отблизо
Снимка: Петко Симеонов

 

Предверието на този гроб отблизо.