Предверие

По-отблизо
По-отблизо
Снимка: Петко Симеонов

 

Предверието на този гроб отблизо.