НЕОБХОДИМА ЛИ Е ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНИЯ МОДЕЛ

НЕОБХОДИМА ЛИ Е ПРОМЯНА НА ДЪРЖАВНИЯ МОДЕЛ: ЕЛЕКТОРАЛНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАЗУСИ 

 

Пътят към ада е постлан с добри намерения.

Според една народна мъдрост семейство и държава могат да бъдат разрушени само отвътре. Ако са сплотени и единни, никой не може да им навреди.

За съжаление от времето на фаталния цар Иван Александър и неговата втора съпруга (които разделят България и тя пада под турско робство) българският народ, изгубил своята държавност в резултат на петстотингодишното робство и изкуствено разделен след Берлинския конгрес, става заложник на чужди влияния и интереси.

Тези влияния и интереси противопоставят новопоявилия се политически елит, което рефлектира и върху обществото, разпилявайки неговата съзидателна енергия.

Нравите, манталитетът и „патриотизмът” на този „елит” са описани много сполучливо както от Христо Ботев, така и от Алеко Константинов.

Дали това е резултат от българската народопсихология – „свестните у нас (да) считат за луди”, или има и външни фактори, които повлияват за тази негативна „селекция”, е трудно да се даде еднозначен отговор. Факт е, че след 137 години свобода българският народ е объркан, обезверен, отчаян и невиждащ изход от кризисната ситуация.

Именно в това състояние той може най-лесно да бъде дезинформиран, манипулиран и подведен да направи избор, който може да се окаже фатален за българската държава.

През последните години, най-вече в медийното пространство, е подета дискусия:  

• За радикална реформа на съдебната система 

• За нов изборен кодекс

• За промяна на съществуващата или за нова конституция

• За формата на държавното управление

• За съществуването на държавната институция Велико народно събрание и т.н.

 

Цялата книга можете да прочетете като кликнете тук!