Албанският канон и политическите събития в днешно време

Канонът е културен исторически монумент на традиционално право на албанците. Албанците са наследявали до 20 век два канона: "Канона на Skenderbeu"  и "Канона на Lek Dukagjinit", който е владеел в северната част на река Дрин. Канонът на Скендербег имаше власт в останалата северна част на Албания.

Най-пьлният модел на традиционалния живот на албанците е канонът на Lek Dukagjinit. Канонът нямаше смисьл без събрание, без възрастните и умните хора, които се събират, за да разделят правата. "Canon e convente", kanun e kuvend (договор). Самата дума "Kanun" идва от гръцки език - "canon", което означава  уредение, ограничение. Също и думата "kuvend" означава парламент, която има неолатинска жилка, "convente" - договор. Канонът е изработен и шифриран от Lek Dukagjinit през (1410-1481). За първи пьт е издаден на албански от Shtefen Gjecovit през 1933 г. Канонът не е можал да се издаде преди, защото законските права са били илегални права, които не се признават от официалните власти на времето си. Всичките хора на Северна Албания са го учели наизуст, като голямо културно наследство.

Канонът се разделя в няколко секции: църква, семейство, брак, дом, работа, език, уважение, вяра (besa), крьвно право, ревност, правото, имоти и др.

Канонът специфизира отмъщението като право на всеки човек да убива друг човек за вендета. Забранява убийствата за вендета на жени, деца и др. хора.

Отмъщението между две семейства завършва, когато се убива последния мъж от двете семейства или едно от семействата прощава кръвта "pardon the blood" (Албански: me e fal gjakun).

Канонът санкционира култа на гостите при албанците. "Албанският дом е на Господ и на гостите". В албанската традиция гостите не питат, за да влизат в един дом, което означава, че първият на дома е задължен да му отваря вратата с неговото желание, защото иначе гостите имат право да влизат сами.

С култа на Вярата е свързан и култът на Дадената дума. Как да се разбере култът на "Beses"?

Това е една дума, която не съществува в много езици.

Често в преводите от албански език думата “BESA” се обяснява като ”Албанизъм”. Албанската дума “Besa” е позната при българите и румъните точно с името ”Беса”, а при южните славяни с името “Албанска вяра”.

Част от законите на Канона:

  • Всеки албанец между друго трябва да е уважаван мъж.
  • На 15 години момчето става мъж, първият на дома му дава с вяра неговото оръжие. В този момент на индивида му се познава личността, от този момент първият на дома знае, че има доверие в един друг мъж.
  •  “Много дълъг живот” е поздрав, който албанците ползват един с друг.
  • В Канона ядрото на дружеството е семейството.

Голяма част в Канона взема правото на семейството. Албанското семейство е патриархално. Първият на дома е винаги по-старият от мъжкия род. Трябва да казваме, че семействата са много по брой, големи. Първият на дома има цялата отговорност на семейния живот, който действа с пълна власт. Той се грижи за всички и за всичко. Например: той избира на сина си, откогато е малък, жената на живота.

За уважение албанците убиват.

Един албанец винаги държи на думата, която дава, защото става дума за нейното уважение.

Истинският връх на канона винаги е било град Мирдита (на български означава - добър ден).

Те заклеват с тая формула: ”за небе и земя", “за този камък", ”за това тегло и за този хляб".

Канонът на Lek Dukagjinit се изпратил един век на другия като един юридически тестамент.

1991-ва година Албания отбелязва триумфа на политическия плурализъм, след падането на комунизма.

В 1991-ва г. правят се първите избори, които ги спечелиха социалистите. Демократите не ги признават изборите и след година правят се нови избори и спечелят демократите. Президент на Албания става Сали Бериша. През 1995 г. пропадва референдумът за конституцията. 1997 - гражданска война, това стана, защото народът изгуби парите в пирамидалните фирми, които бяха по това време. Народът взе под своя контрол всички институции на държавата. Може да се каже, че по това време Албания беше анархия. Западните държави го наричаха симбиоза на пропадналите държави. Албания излезе от този хаос с помощта на западните държави. През 1998 г. се създава конституцията на Албания. В 2001 г. се избира консенсуален президент от двете по-големи партии.

В парламентарните избори през 2005 г. стана политическа ротация след 8 години в правителството на социалистите.

12 юни 2005 г. - Албания подписва договора на асоциация и стабилизация с Eвропейския съюз.

 

Автор: Кристи Тодор Терпо - политология втори курс (2006-2007), Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"