Хитиновата обвивка на шопа II

Мърквичка,
Мърквичка, "Ръченица", шопска кръчма от ХІХ век.

 

Шопи са българите от Софийско, Западните покрайнини и Дупнишко.

Чувствителни ли са шопите? Отговорът на този въпрос е известен само на шопа, но той едва ли ще се съгласи да внесе поне малко яснота по него. Междувременно учените, които се опитват да обяснят особеностите на шопите, се изкушават да търсят някакъв чужд елемент в  техния етнически корен. Това впрочем е напълно естествено: ако чисти раси няма дори в Скандинавия, то какво тогава може да се очаква в едно вечно врящо гърне като Балканите? Според езиковеда Моско Москов шопите са потомци на едно печенежко племе (номадски народ от групата на тюрките, живял северно от Дунава и Черно море), преселено в България през XI-XII в. и после напълно славянизирано. И наистина, между София и Дупница по-често се срещат руси коси или пък широки и червендалести скули, за които се предполага, че са били характерни за печенегите...

За съжаление, този интересен сюжет, не се подкрепя от съвремените генетични изследвания. Шопите имат същия генотип като останалите етнографски български групи като са най-близко до македонците.


Езикът, фолклорът и обичаите на шопите са безспорно български, преливайки плавно и естествено в тези на съседите им от всички посоки. Отгоре на всичко, в шопския има по-малко заемки от  балканските езици отколкото в другите български диалекти. Що се отнася до съвременния шоп, той смята себе си за 24-каратов българин. Столицата е "негова", властта е "негова".