Ръководство за ползване на чушкопек

СЪДЪРЖАНИЕ
 
I. Ръководство за експлоатация
1.  Предназначение
2. Устройство
3. Технически данни
4. Упътване за работа
5. Техническа безопасност
 
ІІ. Комплектовачен лист
 
ІІІ. Свидетелство за качество
 
IV. Гаранционна карта