Преговорите за присъединяване на България към ЕС

 

 

 

 

 

 

 

Приключване на преговорите 25 април 2005 г. 

 /фото: dartsnews.bg/

 

 >>>>справка: България в ЕС /Европа - ОМДА/