19 август 2022г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Българското измерение на трагедията "Титаник"

 

При потъването на "Титаник" сред намиращите се на борда 2228-те души е имало поне 50 българи. Болезненият спомен за тяхната трагедия е жив и до днес у потомците им в страната. 

>>>>>>>>>>>>>>>>