Вероизповедание - 2011

Вероизповедание
Общо
Източноправославно
4 374 135
Католическо
     48 945
Протестантско
     64 476
Мюсюлмаснко-сунитско
 546 004
Мюсюлманско-шиитско
   27 407
Мюсюлманско
     3 728
Арменско апостолическо православно
     1 715
Израилтянско/юдаизъм
       706
Друго
9 023
Няма
272 264
Не се самоопределя
409 898
Общо
5 758 301