19 юни 2019г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Човекоден, човекочас

ЧОВЕКОДЕН – Работа на един човек за един работен ден. Мерна единица в командната икономика, с която се измерваше колко хора колко дни трябва да работят, за да свършат дадена работа.

 

ЧОВЕКОЧАС -  Работата на един човек за един час. Мерна единица в командната икономика, с която се измерваше колко хора колко часа трябва да работят, за да свършат дадена работа.