Членове на правния съвет на президента Радев

 

В сайта glasove.com са публикувани данни за членовете на новоизбрания правен съвет на президента Румен Радев:

 

Проф. д-р Емилия Друмева е юридически секретар на президента и е определена за председател на Правния съвет. Друмева е едно от най-утвърдените имена в българската конституционноправна наука. Дългогодишен университетски преподавател по конституционно и сравнително конституционно право, с множество научни разработки в тази област и по проблемите на правата на човека и избирателните системи.

Тя е и автор на най-популярния български учебник по конституционно право, претърпял пет издания. Има богат юридически и експертно-административен опит, като дългогодишен ръководител на правната дирекция на Народното събрание (1990-2003), където допринася за утвърждаването на демократичните парламентарни практики. Участвала е в създаването на конституцията и на десетки законодателни актове, които хармонизират българското законодателство със съвременните европейски стандарти.

Била е член е на Конституционния съд (2003-2012), на Централната избирателна комисия (1990-1991), участвала е като председател и на редица обществени и експертни съвети, свързани с приемането на конституционни промени и граждански контрол за честни избори. Получава и международно признание като член на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията към Съвета на Европа. Преподава в УНСС, Нов български университет и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

 

Проф. д-р Цветана Каменова е водещ авторитет в областта на международното право с богата научна и практическа дейност. Дългогодишен директор на Института за държавата и правото при БАН (1995-2006). Основател и декан на Юридическия факултет на Пловдивския университет (1992-1999), редовен професор в УНСС. Чела е лекции в Нов български университет, както и в Колумбийския университет в Ню Йорк, университета на Орегон, в Алма Ата, Казахстан.

Каменова е българският юрист, който е бил избиран на най-висока международна юридическа позиция - през 2005 е избрана от Общото събрание на ООН за един от 27-те съдии в състава на Хагския трибунал. Заемала е редица длъжности в международни юридически организации. Член е на Американската асоциация по международно право.

През 2016 е наградена с почетен знак за заслуги към БАН. Била е член на редица експертни съвети към висши държавни институции, в т.ч. на консултативния съвет по правни въпроси към министъра на външните работи. Арбитър в Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата от 1991 г.
 
 

Д-р Борислав Цеков – е юрист и общественик с утвърдено име в сферата на правните и политически анализи. Доктор по конституционно право в Института за държавата и правото при БАН. Бил е юридически съветник в правната дирекция на Народното събрание (1996-2001), главен секретар на омбудсмана (2005-2010), юридически експерт по много неправителствени проекти.

Президент е за България на Световната асоциация на юристите със седалище Вашингтон от 1999 г. Бил е и един мандат народен представител (2001-2005), където се откроява с множество законодателни инициативи за промяна на политическата система. Сред тях - закон за референдумите, първият проект за изборен кодекс, закон за партиите, етичен кодекс на депутатите, закон за лобизма и др.

Най-съществено значение обаче има внесеният от Цеков още в първия ден на 39-то НС на 5.07.2001 г. Закон за вероизповеданията, подкрепен от Светия синод на БПЦ. Неговото приемане след ожесточени политически борби допринася за преодоляване на разкола в Българската православна църква и бележи и най-важният пробив в налаганата от политическия елит неолиберална матрица.

Последователен защитник на националната държава, един от първите публично заявени критици у нас на неолибералната конструкция на ЕС. Има редица научни публикации в юридически издания. Автор е и на научна студия, посветена на антиеврейското законодателство. Създаденият от него Институт за модерна политика е един от малкото независими центрове, които са извън мрежите на Сорос и „Америка за България“. Автор е на историко-политическите изследвания „Ню Йорк – олтарът на модерния свят“ и „Доктрината „Тръмп“. Преподава сравнително конституционно право в УНСС и църковно право в Православната духовна академия.
 
 

Проф. д-р Маргарита Чинова е считана за един от корифеите на българския наказателен процес, доктор на юридическите науки. Има множество научни публикации, студии и монографии, посветени на наказателното процесуално право. Преподава в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. През годините заема редица важни експертни позиции, сред които председател на Комисията по помилванията при президента на Републиката (2001-2016), член на Консултативния съвет по законодателството в Народнто събрание и др. Член е на редколекията на сп. „Норма“.
 

Проф. д-р Иван Русчев е едно от водещите имена в сферата на гражданското право. Той е автор на няколко монографични изследвания и студии, а също и на над 100 статии, публикувани в правната периодика. Преподавател е в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Известен на правната общественост с оригинални тези и полемичен научен стил, както и к творческа смелост да пише по нов начин за класически проблеми на цивилистиката.

 

Проф. Жасмин Попова е дипломат и учен в областта на правото на Европейския съюз. Била е юридически съветник на президента (1990-1991). През 1992-1995 година изпълнява длъжността заместник ръководител на Мисията на България към ЕС.

Секретар на Министерския съвет по европейска интеграция през 1997 година. Автор на много монографии и статии публикувани в България и чужбина посветени на правото на ЕС. Членува в много правителствени и неправителствени организации. Професор в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и завеждащ катедра "Международно и сравнително право".

 

Доц. Атанас Семов е доктор по европейско право и утвърден преподавател в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Автор на 7 книги по право на ЕС и повече от 50 статии, съставител на 12 научни сборника. Чел е лекции в Университета Бордо-ІV „Монтескьо“, Франция; Европейския университетски център в Нанси, Франция; Юридическия факултет на Загребския университет, Хърватско.

Има активна обществено-политическа дейност до 2011 г. Основател и правен секретар на Гражданския комитет за защита на АЕЦ Козлодуй. От 2011 г. е главен редактор на Международното списание по ядрено право. Избиран е за народен представител в 41-то НС, където е заместник-председател на парламента и член на Комисията по образование, наука и въпросите на децата, младежта и спорта.

Бил е кандидат за президент в изборите през 2011 г., издигнат от партия „Ред, законност и справедливост“.

 

Адвокат Петьо Славов е специализирал в сферата на административното правосъдие, като се занимава основно с конкурентно право и обществени поръчки. Бил е зам.-председател на Комисията за защита на конкуренцията в периода 1998–2003г., както и член на ЦИК за 38-ото и 39-ото Народно събрание.

 

Проф. Пенчо Пенев е изтъкнат юрист и университетски преподавател с богат опит в сферата на правосъдието и вътрешните работи. Бил е министър на МВР и на правосъдието в кабинетите на Луканов и Димитър Попов (1990-1991). От 1992 до 1997 г. е съдия в Конституционния съд. Заемал е длъжността директор на Националния институт по правосъдието. Носител на орден "Св.Св. Кирил и Методий" с огърлие.
 

16 март 2017

http://www.glasove.com/categories/intervyuta/news/koj-koj-e-v-noviya-praven-syvet-na-prezidenta