Път: : Списъци

Членове на Изпълнителното бюро на БОК, които отстраняват Славков (2004)

 


1. Норайр Нурикян
2. Пюзант Касабян
3. Добромир Карамаринов
4. проф. Светослав Иванов
5. д-р Виржиния Михайлова
6. Васил Тончев
7. Андрей Дойчев
8. Христо Марков
9. Йорданка Благоева
10. Петър Попангелов
11. Ирена Кръстева
12. Валентин Йорданов
13. Марио Примджанов