Черните дупки на българската енергетика

„Черните дупки на българската енергетика” - ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО - Иван Чалъков, Иво Христов, Тихомир Митев /в PDF/

 

Резюме на английски (The Black Hole of Bulgarian Power Industry: Transformation of Electric Power Sector in Bulgaria after 1989) /PDF/