Червенооката дървесна жаба (Agalychnis callidryas)

снимка и определение Елена Илиева