19 август 2018г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Хиляда години по-късно, 400 километра на запад

Единство
Единство

 

Идолът е от началото на ІV хилядолетие преди Христа и е намерен в праисторическото селище в село Градешница, Врачанско.

Той наподобява идолите от Езерния град и въпреки това е различен.

Вдълбаните украшения или писмени знаци по него са значително повече. 

Ръцете са само загатнати.  Горната част на талията е стегната, долната прераства в нещо като капител.  Краката са сплетени.

Фигурата  е по-стилизирана. 

Искам да кажа, че населението по нашите земи, макар и пръснато в селища, поне по досегашни сведения необединени в обща държава, е било обхванато от мрежа на обмяна и съперничества. Формирана е духовна, трудова и битова близост.

(Взех снимката от каталог на врачанския исторически музей под редакцията на Иван Райкински, издаден през 1990 година.)