ХРОНИКА НА ВОЙНАТА В ДОБРУДЖА (1916-1917) - 26 септември 1916 г.

Янко Гочевъ 

След боевете на 25.09.1916г. на Добруджанския фронт се установява относително затишие, продължило до 1.10.1916г. Противниците - 3-та Българска армия и руско-румънската Добруджанска армия започват да трупат сили и да разработват нови планове за настъпление.

Генерал Андрей Зайончковски очаква пристигането на всички части на 115-та руска пехотна дивизия и на новата 3-та руска стрелкова дивизия, след което разчита да започне настъпление. Румънските войски извършват малки размествания на своето разположение. Пехотен полк с арт. отделение от 5-та румънска дивизия заема позиция от могилата източно от Топрахисар до Урлукьой. 3-та руска конна дивизия оставя един свой конен полк с една батарея при Тузла, а другите й части се оттеглят в Текиргьол.

На 26.09.1916г. Конната дивизия остава на същото място с предни части на линията кота 90 - село Первелия. Тя продължава да разузнава за силите и разположението на противника.

На 26.09.1916г. пред фронта на 25-та турска дивизия има слаба престрелка между артилерията на двете страни.

На 26.09.1916г. пред фронта на Добричките войски неприятелската артилерия обстрелва с рядък огън своята позиция, с което пречи на укрепяването, продължило и през нощта. От разузнаването се установява, че фронта на Добричките войски заема основната си отбранителна линия Кубадин - Узунлар. През деня Добричките войски извършват малки размествания на своята позиция.

На 26.09.1916г. 6-та Бдинска дивизия продължава да укрепява своите позиции. Неприятелската артилерия открива огън по различни участъци, заети от бдинските полкове. Този ден дивизията отделя сили, за да формира армейски резерв.

На 26.09.1916г. пред фронта на 4-та Преславска дивизия противникът стреля с една 15-см. батарея. Четири неприятелски самолета прелитат над нейната позиция, след което артилерията на противника открива огън по бригадните поддръжки. Този ден 31-ви пехотен Варненски полк е изпратен в участъка на 6-та Бдинска дивизия, където е оставен в дивизионен резерв.

На 26.09.1916г. пред фронта на 1-ва Софийска дивизия е спокойно. Противникът издига привързан балон, който обаче обстрелян от артилерията на дивизията е бързо принуден да се спусне. Откъм село Кокарджа за пръв път започва да стреля една 10,5-см. батарея.

Войници от картечния ескадрон на Конната дивизия на генерал - лейтенант Иван Колев на Добруджанския фронт 1916 г. Албум на полковник Никола Батоев.