ХРОНИКА НА ВОЙНАТА В ДОБРУДЖА (1916-1917) - 11 септември 1916г.

Янко Гочевъ

В навечерието на общото настъпление на Трета армия.

Съгласно директива № 7380 на фелдмаршал Август фон Макензен до щаба на генерал - лейтенант Стефан Тошев III-та армия трябва да започне общо настъпление по целия фронт в Добрудба на 11.09.1916г.

Генерал - лейтенант Стефан Тошев отлага изпълнението на директива № 7380 с един ден, защото иска да даде малък отдих на войските си, да подтегне частите си (4-та Преславска дивизия е изостанала назад и е изморена) и да организира техния тил, особено снабдяването им с храни.

На 11.09.1916г. 1-ва Софийска дивизия и Добричките войски остават на място, 1-ва конна дивизия усилено разузнава пред фронта на армията и само 4-та Преславска дивизия настъпва от Аккадънлар към към Курт Бунар. Същият ден вечерта генерал - лейтенант Стефан Тошев издава заповед № 23 за общо настъпление на III-та армия на следващия ден към линията Кузгун - Кара Омер "с цел да настигне и унищожи противника". Началниците на дивизите получават допълнителни указания от генерал - лейт. Стефан Тошев за бързо организиране на маршовете с употреба на крайни усилия от личния състава, "за да можем по-скоро да разбием противника, докато още не му са пристигнали подкрепления".

С телеграма от 11.09.1916 г. главнокомандващият на френската армия генерал Жозеф Жофр уведомява румънците, че войските в Добруджа трябва да се усилят, като ги уверява, че генерал Морис Сарай от Солун ще предприеме офанзива на Македонския фронт, че лично той ще поиска от генерал Михаил Алексеев (началник на ставката Щаба в Руската главна квартира) да изпрати още подкрепления в Добруджа. 

За да подкрепи Румъния, от 12.09.1916г. Антантата предприема атака срещу българските позиции на фронта в Македония в участъка на I-ва Българска армия. То започва в деня, когато III-та армия предприема своето настъпление в Добруджа и започва боеве на линията Кузгун - Караомер. 

Генерал Михаил Алексеев изпраща подкрепления, но вместо исканите 200 000 души в Добруджа пристига само една пехотна дивизия (115-та), при това твърде късно за да промени хода на кампанията. III-та румънска армия е преименувана в група "Южни армии", състояща се от румъно-руските войски в Добруджа, начело с генерал Андрей Зайончковски. Той поема командването на т. нар. Добруджанска армия в състав неговия руски корпус и румънските дивизии.

Пред фронта на III-та армия е Доруджанската армия на генерал Андрей Зайончковски. Нейната задача е да отбранява укрепената позиция от ез. Олтина до Мангалия. В състава й е руският корпус (61-ва пехотна дивизи, 1-ва сръбска доброволчска дивизия и 3-та кавалерийска дивизия) и румънските дивизии - 2-ра, 5-та, 9-та, 15-та и 19-та 5-та каларашка бригада. Генерал Андрей Зайончковски е заел позицията за отбрана по фланговете с 9-та дивизия (между ез. Олтина - Добромир) и 19-та дивизия (между Кара Омер - Мангалия), подкрепени от 5-та каларашка бригада, разположена между Черкескьой - Кара Омер) В останалата част на позицията от Добромир до Черкескьой е целият руският корпус - 1-ва сръбска доброволческа дивизия, 61-ва пехотна дивизия и 3-та кавалерийска дивизия. От тях 2-ра и 5-та дивизии са в армейски резерв.