Учениците

Четирима учители
Четирима учители

Обърнете внимание, че трима са с вратовръзки, един - с папионка. Снимката, ако съдим по формата на мустачките на седналия учител на преден план, вероятно е от 30-години на ХХ век.

Литературно музикална програма
Литературно музикална програма

1917 г.

Протокол № 1
Протокол № 1

1916 г.

още в галерията...