Турция ни връща 7 екзархийски имота в Истанбул

Екзархийските имоти в Истанбул са част от историята на народа ни
13 юни 2012,  dnes.bg

Турция възстановява собствеността на 7 екзархийски имота на българската православна общност в Истанбул, съобщи Министерството на външните работи.

Имотите, собствеността върху които ще бъде възстановена, са сградата на Метоха,  гробище и няколко парцела в престижните квартали "Шишли" и „Бешикташ”.

След влизане в сила на изменението на Закона за фондациите през 2011 г. са подадени молби и са заведени дела по 11 имота. На 07.06.2012 г. Съветът на фондациите на свое заседание е взел решение за връщане на част от недвижимите имоти на настоятелството. Според предварителната информация четири други имота, по които са заведени дела, не попадат под действието на новото изменение на Закона за фондациите.
Външният министър Николай Младенов приветства турската държава за справедливото решение да възстанови собствеността на 7 екзархийски имота в Истанбул.

„Решението на Генералната дирекция на вакъфите е резултат и от дългогодишните усилия на българското църковно настоятелство, на отличния приятелски диалог между правителствата на България и Турция, както и на новоприетото турско законодателство. Надявам се, че скоро ще има напредък и по останалите открити въпроси на българската екзархия в Истанбул“, посочи Младенов.

„Българските екзархийски имоти в Истанбул не са само материална ценност. Те са част от съвременната история на нашия народ, свидетелство за продължителните му усилия за постигане на религиозна и политическа свобода. В продължение на десетилетия именно в Истанбул е седалището на Българската екзархия, която ние свързваме с епохата на национално Възраждане и духовен подем“, припомня министър Младенов.

Метохът се намира срещу Желязната църква "Свети Стефан" в Истанбул. Строителството му завършва на 23 април 1850 г., около година след освещаването на "Св. Стефан". Метохът се превръща в люлка на българското духовно и национално възраждане. В сградата е имало приют, редакция, печатница и семинария. През 1857 г. в Метоха се открива българско училище "Св. Св. Кирил и Методий". Там са списвани и печатани над 20 български вестника и списания. Отпечатана била и Библия на български език. Учредявали се просветителски и търговски дружества. Метохът е представлявал дълга (близо 40 м) триетажна сграда от дялан камък с 25 стаи, всички гледащи към параклиса и залива Златния рог.