Път: : Списъциx

Състав на новия Общински съвет на Варна (2012)

ПП "ГЕРБ"
1. Николай Николов Апостолов
2. Иван Николаев Портних
3. Николай Купенов Пашов
4. Николай Красимиров Георгиев
5. Иван Николов Луков
6. Даниела Стефанова Иванова-Димова
7. Валентина Вичева Софрониева
8. Юлияна Атанасова Боева
9. Станислав Георгиев Иванов
10. Павел Алексеев Христов
11. Тодор Иванов Балабанов
12. Марио Димитров Шиваров
13. Лидия Велик Маринова
14. Николай Георгиев Стоянов
15. Димитър Тодоров Николов
16. Славчо Славов Славов

ПП "БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ"
1. Борислав Гуцанов Гуцанов
2. Анелия Димитрова Клисарова
3. Пламен Цветанов Градинаров
4. Лидия Дунова Петкова
5. Светлана Иванова Такева
6. Йорданка Василева Юнакова
7. Димитър Иванов Чутурков
8. Аврам Иванов Тодоров
КП "Варна утре"
1. Костадин Тодоров Костадинов
2. Христо Видолов Христов
3. Снежана Николова Донева
4. Илия Христов Кафалийски

ПП „ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД”
1. Неделчо Михайлов Димов
2. Иван Иванов Иванов
3. Таня Петкова Парушева

ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ"
1. Янко Петров Станев
2. Медиха Енвер Мехмед-Хамза
3. Людмил Стефанов Цветков

ПП „ЛИБЕРАЛЕН АЛИАНС"
1. Веселин Веселинов Марешки
2. Цветелина Тодорова Тънмазова
3. Дилбер Ахмедова Вейсалова
* №1 е син на кандидат-кмета Веселин Марешки

ПП „БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ”
1. Добромир Йорданов Джиков
2. Галина Димитрова Крайчева Иванова
3. Пламен Иванов Георгиев
КП "Синята Коалиция"
1. Николай Недков Недков
2. Ивайло Христов Митковски
3. Желез Николов Железов
КП "Промяна за Варна"
1. Петър Николаев Липчев
2. Петър Димитров Тодоров
3. Ивайло Симеонов Бояджиев

ПП "АТАКА"
1. Димитър Анастасов Карбов
2. Станислав Темелков Димитров
КП "Свободен избор-Екогласност"
1. Ради Димитров Радев
2. Христо Атанасов Атанасов

ПП "ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Българските лейбъристи"
1. Тодор Иванов Мутафов