Списък на партии, организации и инициативи (1989-1997)

 

СПИСЪК НА ПАРТИИ, СДРУЖЕНИЯ,  ОРГАНИЗАЦИИ И ИНИЦИАТИВИ,

възстановени или възникнали в периода 1989 - 1997 г. и отразени в бюлетините на Пресслужба “Куриер” на БТА

В скоби e посочена първата дата, на която се появяват там.

Конкретни данни за регистрациите и характеристиките на партиите от този период вижте ТУК и ТУК.

РЕГИСТЪР НА ПАРТИИ (1989-1992) В СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ БРОЕВЕ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

Повече информация за неформалните сдружения в раздела prehod.bg

 

А

АКЦИЯ ЗА ХРИСТИЯНСКА ДЕМОКРАЦИЯ "Европейска България" (2.01.1990)

АЛТЕРНАТИВЕН ФОРУМ (16.01.1990)

АЛТЕРНАТИВНА ПРОГРАМА "ПЪТ КЪМ  ДЕТЕТО – ПЪТ КЪМ ЦИВИЛИЗАЦИЯТА" (14.03.1990)

АЛТЕРНАТИВНА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (12.03.1990)

АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ /АСО/

АСОЦИАЦИЯ "БЪЛГАРИЯ" (съставена от ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" И ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ) (16.03.1990)

АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЮРИСТИ, АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ИКОНОМИСТИ, АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, МЛАДЕЖ ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА, АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ АРХИТЕКТИ И АСОЦИАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИ (20.05.1991)

 

Б

БЗНС "НИКОЛА ПЕТКОВ" (21.02.1990)

БЛОК НА НАЦИОНАЛНАТА ДЕСНИЦА – Бе Не Де (учреден от БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - /ЦЕНТЪР/ и БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНОДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ) (9.03.1990)

БЛОК НА НАЦИОНАЛНОТО ОБНОВЛЕНИЕ (8.11.1990)

БЪЛГАРСКА БИЗНЕС ПАРТИЯ (5.04.1993)

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БДП/ 8.11.1990)

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ (15.05.1991)

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА АСОЦИАЦИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СИДНЕЙ /АВСТРАЛИЯ (1.06.1990)

БЪЛГАРСКА  ДЕМОКРАТИЧНА  МЛАДЕЖ /БДМ/

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/ (5.12.1990)

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ /БДМП/  (преименувана в БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ) (30.01.1990)

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (10.07.1990)

БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /МАРКСИСТИ/ (19.12.1990)

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (20.11.1990)

БЪЛГАРСКА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (21.02.1990)

БЪЛГАРСКА ЛИГА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНИНА (5 май 1994)

БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ (14.02.1990)

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (14.03.1990)

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/ / БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/ (вж. и Блок на националната десница) (7.03.1990)

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, основана на 1.09.1955 г. (13.02.1990)

БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ (3.10.1990)

БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ - ПЛОВДИВ, ВЪЗНИКНАЛА НА 7 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА (23.04.1990)

БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ “Г.С. РАКОВСКИ” (1.08.1990)

БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА /ПСП/ (6.03.1990)

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРП/ (26.03.1990)

БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ

БЪЛГАРСКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРДР/ (8.12.1989)

БЪЛГАРСКА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ "НАЙЧО ЦАНОВ"

БЪЛГАРСКА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ (1.06.1990)

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСДП/ (30.01.1990)

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ (автентична) (11.01.1990)

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ (преименуваната БКП) (16.05.1990)

БЪЛГАРСКАТА СРЕДНОШКОЛСКА ФЕДЕРАЦИЯ (14.09.1990)

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ТАЕКУОН-ДО (8.03.1990)

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (9.03.1990)

БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /Център/ (19.03.1990)

БЪЛГАРСКИ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БАДС/ (22.03.1990)

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ (2.03.1990)

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ  (18.06.1990)

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ /обединен/ - Никола Петков (5.01.1990)

БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ – ЕДИНЕН (Ценко Барев) (23.08.1991)

БЗНС "ВРАБЧА 1" (6.04.1990)

БЪЛГАРСКИ ИЗДАТЕЛСКИ СЪЮЗ /БИС/ (5.02.1990)

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ /БЛС/ (18.01.1990)

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БНДС/ (22.12.1989)

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ "СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ" СЪС СЕДАЛИЩЕ В НЮ ЙОРК, САЩ (9.02.1990)

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" (23.07.1992)

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ” (1.06.1990)

БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ /БНФ/ - СЪС СЕДАЛИЩЕ В САНТА БАРБАРА, ЩАТ КАЛИФОРНИЯ /САЩ/ (21.05.1991)

БЪЛГАРСКИ СТОМАТОЛОГИЧЕН  СЪЮЗ /БСС/, УЧРЕДЕН НА 10-11 МАРТ 1990 Г. В ПЛОВДИВ (21.03.1990; 23.03.1990)

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ (19.12.1990) (вж. ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ)

 

В

ВОЕНЕН СЪЮЗ - ОРГАНИЗАЦИЯ НА КАДРОВИ И ЗАПАСНИ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ (5.12.1990)

 

Г

/ДВИЖЕНИЕ/ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" (27.02.1990)

ГРАЖДАНСКИЯ КОМИТЕТ ЗА БОРБА С ДЕМАГОГИЯТА СРЕД МЛАДЕЖТА (31.05.1991)

ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ЗА ПЪЛНА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ в СССР през 30-те и 40-те години и в НРБ през 1949-1956 г. и 1956-1989 г. (13.12.1989)

ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА И  ОБЕКТИВНА ТЕЛЕВИЗИЯ (8.11.1990)

ГРУПА НА 102-та (3.01.1990)

 

Д

ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" (16.02.1990)

ДВИЖЕНИЕ "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА" (16.05.1991)

ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ" (15.03.1990)

ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" (27.02.1990)

ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" (30.03.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА АЛТЕРНАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "Ера 3" / ДВИЖЕНИЕ ЗА НЕЗАВИСИМ ГРАЖДАНСКИ ПАРЛАМЕНТ И ПРОМЯНА "ЕРА 3" (25.01.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СОЦИАЛИЗЪМ "ДЕМОС" (12.11.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И АВТОНОМИЯ ПРИ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" (7.11.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ (19.11.1990) (вж. ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА  ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В  БЪЛГАРИЯ)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ДУХОВНОСТ И МИЛОСЪРДИЕ "ИНИЦИАТИВА ИЗКУПЛЕНИЕ" (8.02.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАКОННОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ във Варна (3.01.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЕДРАТА ГРАДСКА ПОКРИТА НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ (21.11.1990)

ДВИЖЕНИЕТО "ЗА МОДЕРНО ОБЩЕСТВО" (15.05.1991)

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ

ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ (20.03.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/ (15.11.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАРКСИЗМА И ОБНОВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛИЗМА (16.01.1990)

ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ "Единство" (16.01.1990)

ДВИЖЕНИЕТО "МАРКСИСТКА АЛТЕРНАТИВА” (18.09.1990)

ДВИЖЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ГРАЖДАНИ (12.01.1990)

ДВИЖЕНИЕ "НОВА БЪЛГАРИЯ"

ДВИЖЕНИЕ "НОВО БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ" (16.02.1990)

ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА АНГЛИЙСКИ ГОВОРЕЩИТЕ СТРАНИ (10.12.1990)

ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА ИСПАНСКИ ГОВОРЕЩИТЕ СТРАНИ (10.12.1990)

ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА НЕМСКИ ГОВОРЕЩИ СТРАНИ (10.12.1990)

ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА СЛАВЯНСКИТЕ СТРАНИ (10.12.1990)

ДВИЖЕНИЕ ПРИЯТЕЛИ НА ФРЕНСКИ ГОВОРЕЩИТЕ СТРАНИ (10.12.1990)

ДВИЖЕНИЕ "ЧИСТ СПОРТ" (23.02.1990)

ДЕМОКРАТИЧЕН ЖЕНСКИ СЪЮЗ (13.02.1990)

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ (19.02.1990)

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЦИГАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ (29.01.1990)

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ със седалище в Пловдив (4.01.1990)

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (8.01.1990)

ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА (14.07.1993)

ДЕМОКРАТИЧЕСКО ХРИСТИЯНСКО ДВИЖЕНИЕ (4.01.1990) (преименувано на ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ на 12 януари 1990 г. (18.01.1990)

ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ЗА КОНСТИТУЦИОННА МОНАРХИЯ (29.11.1990)

ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ (23.02.1990)

ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БАНАТ (14.02.1990)

ДРУЖЕСТВО НА  БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ "РОДОЛЮБЕЦ" (14.02.1990)

ДРУЖЕСТВО "ПРОСВЕТЛЕНИЕ" (13.02.1990)

 

Е

ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕНС/

"ЕКОГЛАСНОСТ" – СВИЩОВ (15.02.1990)

/Секция/ "ЕКОГЛАСНОСТ" при Фирма "Метални конструкции" (21.12.1989)

/Секция/ ЕКОГЛАСНОСТ-3 към Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ (9.01.1990)

/Секция "ОРЛОВ МОСТ" на Независимото сдружение/ "ЕКОГЛАСНОСТ" (26.03.1990)

ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕНС/

ЕДИНЕН ФРОНТ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА СОЦИАЛИЗМА, обединяващ Обществения форум за преустройство и защита на социализма, Движението за социалистическо възраждане "Единство", Движението за развитие на марксизма и обновление на социализма и Алтернативния форум (16.01.1990)

ЕСТЕСТВЕНА МОНАРХИЧЕСКА ПАРТИЯ (29.05.1992)

 

Ж

/Инициативен комитет за организиране на/ ЖИВАТА ВЕРИГА на 14 декември 1989 година, /съставен от членове на Клуба за гласност и демокрация, Екогласност, Независимата федерация на труда "Подкрепа", Независимото дружество за защита на правата на човека, Комитета за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности, Независимото студентско дружество, Комитета на репресираните и Комитета за гражданска инициатива/ (18.12.1989)

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ СЪСТАВ НА ВЕСТНИК "ШИПКА" В ХАСКОВО (7.02.1990)

 

З

ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (4.01.1990)

ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" (15.05.1991)

 

И

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ “АСЕН ЗЛАТАРОВ” в София (2.01.1990)

ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКА НЕЗАВИСИМОСТ, ПРИЕМНИК НА ИНИЦИАТИВА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ (1.03.1991)

ИНИЦИАТИВЕН КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ", Балчик (31.01.1990)

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ГЛАСНОСТ "ИСТИНАТА ЗА ИВАН СЛАВКОВ" (23.03.1990)

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНО ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВЕН КУКЛЕН ТЕАТЪР В ГР. ЯМБОЛ (20.03.1990)

ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ИЗДИРВАНЕ НА ТЛЕННИТЕ ОСТАНКИ НА H.B. ЦАР БОРИС ТРЕТИ (23.05.1990)

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА НА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "Кирил и Методий" (18.12.1989)

/ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА/ СЪЮЗ НА ПОКОЛЕНИЯТА - УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  (срв. Съюз на участниците в бригадирското движение в България) (8.02.1990) (и на С)

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ, СТУДЕНТИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ във Великотърновския университет "Кирил и Методий" (10.01.1990)

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУТИ НА БАН (29.12.1989)

ИНИЦИАТИВЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ НА ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (2.02.1990)

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА НАРОДНАТА БИБЛИОТЕКА "Кирил и Методий" (вж. и Инициативен комитет за обществена подкрепа на Народната библиотека "Кирил и Методий") (8.01.1990)

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ БЪЛГАРСКИ ЖЕНИ-ЧЛЕНКИ НА НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (13.03.1990) (и на Н)

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ОТ ОБЩЕСТВЕНИЦИ, КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ, РАБОТНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ И МЛАДЕЖИ (29.12.1989)

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ (18.12.1991)

 

Й

 

К

КЛУБ "19 НОЕМВРИ" (28.12.1989)

КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" в град Ловеч (17.01.1990)

/Инициативен/ КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ", Балчик (31.01.1990)

КЛУБ "ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ИНИЦИАТИВА" (8.12.1989)

КЛУБ ЗА БЪЛГАРО-ГЕРМАНСКО ПРИЯТЕЛСТВО "КОЛЕГИУМ АЛЕМАНИА" в София (8.03.1990)

КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ, Бургас (28.12.1989)

КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ в Михайловград (15.01.1990)

КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ в София (5.01.1990)

/Регионален независим/ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ в Станке Димитров (17.01.1990)

Клуб за подкрепа на гласността и  преустройството в България (8.12.1990)

КЛУБ ЗА ПОДКРЕПА НА ГЛАСНОСТТА И ПРЕУСТРОЙСТВОТО в град Плевен (25.12.1989)

КЛУБ "ИКОНОМИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА" (13.11.1990)

КЛУБ "КРЪСТЮ ПАСТУХОВ" ПРИ БСДП (15.05.1991)

КЛУБ НА ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ (22.01.1990)

КЛУБ НА ПРИРОДОЗАЩИТНИЦИТЕ – ВЕТЕРАНИ (26.01.1990)

КЛУБ НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 година (28.12.1989)

КЛУБ "НАРОДЕН ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ" (23.01.1990)

КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС ХРИСТОС" (15.05.1991)

КЛУБ "РЕФОРМА" (9.10.1990)

КЛУБ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" (5.07.1991)

КЛУБ "ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ" (17.04.1990)

КОАЛИЦИЯ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ "СВОБОДА" (23.01.1991)

КОЛЕКТИВ НА ЕНЕРГОСНАБДИТЕЛЕН КОМБИНАТ – ВАРНА (26.02.1990)

"КОМИТЕТ 273" (28.12.1989)

КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА (18.12.1991)

КОМИТЕТ ЗА ГРАЖДАНСКО ЕДИНСТВО в Кърджали (10.01.1990)

КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА РЕЛИГИОЗНИТЕ ПРАВА, СВОБОДАТА НА СЪВЕСТТА И ДУХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ (18.12.1989)

/ВРАЧАНСКИ/ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ, КЛОН НА МЕЖДУНАРОДНА АМНИСТИЯ – ЛОНДОН (14.11.1990)

КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ (21.12.1989)

КОМИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО ПОМИРЕНИЕ И ЕДИНСТВО ПРИ СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМОВИ ДЕЙЦИ (15.01.1990)

КОМИТЕТ ЗА ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ (5.04.1993)

КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ В ШВЕЦИЯ (9.01.1990)

КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕМИГРАНТИ В СИДНЕЙ, АВСТРАЛИЯ (31.01.1990)

КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ /В БЪЛГАРИЯ/ (10 МАЙ 1990)

КОНСЕРВАТИВНА ЕКОЛОГИЧНА ПАРТИЯ (9.04.1992)

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ (5.07.1991)

КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА (14.03.1990)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ (3.09.1990)

КОНФЕДЕРАЦИЯ „НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ“ (2.03.1990)

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА” /НЕЗАВИСИМА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА”/ (6.04.1990)

 

Л

ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ  /Либерално-демократическа партия; Партия на свободата и прогреса; Партия на свободните демократи /(19.12.1990)

ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (28.05.1990)

ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ – ПЕРНИК (26.09.1990)

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЛДП/  (срв. Българска либерално-демократическа партия) (19.12.1989;18.01.1990)

ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ към Политическия опозиционен блок ХРП – ССД (29.01.1990)

ЛИТЕРАТУРЕН КРЪГ "Георги Марков" (11.01.1990)

 

М

МАКЕДОНСКИ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ВАРДАР" в Благоевград  (28.12.1989)

/Независим/ МАКЕДОНСКИ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ВАРДАР" (2.01.1990)

Митинг, организиран от девет обществени организации във ВМЕИ "Ленин": КЛУБ НА МЛАДИЯ НАУЧЕН РАБОТНИК, НЕЗАВИСИМ СТУДЕНТСКИ ПРОФСЪЮЗ, НЕЗАВИСИМО СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО, КЛУБ на АСО, ВК на ДКМС,  АКАДЕМИЧЕН КЛУБ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО “ЕКОГЛАСНОСТ”, СЕКЦИЯ на членовете на НФТ "Подкрепа" (26.01.1990)

Митинг по повод на 117-та годишнина от гибелта на Васил Левски, организиран от БНДС, ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ ПАТРИОТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА 18 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА (21.02.1990)

МЛАДЕЖ ЗА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА (20.05.1991)

МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /МНДС/ (20.02.1990)

МЛАДЕЖКИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ/РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ В СОФИЯ /МРДС/ (5.02.1990)

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /МС/ КЪМ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА ПАРТИЯ /БНП/ (23.11.1990)

МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ (15.05.1991)

МЛАДЕЖКИ ХРИСТИЯНСКИ ДРУЖЕСТВА /ИМКА/ В БЪЛГАРИЯ (7.12.1990)

 

Н

НАРОДЕН ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" (4.12.1990)

НАРОДЕН СЪЮЗ "ЗВЕНО” (7.11.1990)

НАРОДНОЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ "Стефан Стамболов" (30.01.1990)

НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ “ОБЕДИНЕНИЕ” / Българска демократ-конституционна партия; Български демократически форум; Българска национална демократическа партия; Консервативна партия/ (19.12.1990)

НАЦИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕСКИ КЛУБ (5.03.1990)

НАЦИОНАЛЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪЮЗ (8.03.1991)

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ (ВМРО - МАКЕДОНСКО МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО, ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ", КЛУБ "ПРИЯТЕЛИ НА ИСУС ХРИСТОС", МЛАДЕЖКИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ, МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ И ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА (15.05.1991)

НАЦИОНАЛЕН НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ "ЕДИНСТВО" -  ГАБРОВО (4.12.1990)

НАЦИОНАЛЕН ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ (26.02.1990)

НАЦИОНАЛЕН ОТКРИТ ФОРУМ (23.02.1990)

/ПАРТИЯ/ НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ (20.11.1990) (и на П)

НАЦИОНАЛЕН РАДИО-ТЕЛЕВИЗИОНЕН СИНДИКАТ (27.02.1990)

НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА СТОПАНСКИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ (11.12.1990)

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 9-11 МАРТ 1990 Г. В ПЛОВДИВ (13.03.1990)

НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА ЕКОЛОГИЧНА ФЕДЕРАЦИЯ /НМЕФ/ (9.02.1990)

НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ /НПТЧСПТ/ (28.05.1990)

НАЦИОНАЛНО АЛТЕРНАТИВНО ДВИЖЕНИЕ НА ТРУДА И СПРАВЕДЛИВОСТТА "ОТЕЧЕСТВО" (6.02.1990)

НАЦИОНАЛНО АТЕЛИЕ НА ХУДОЖНИЦИТЕ-УЧИТЕЛИ КЪМ ЦЕНТРАЛНИЯ ДОМ НА УЧИТЕЛЯ (12.02.1990)

НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО" (14.03.1990)

НАЦИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ОРЪЖИЕТО (5.01.1990)

НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ /БНДРП/ (7.03.1990)

НАЦИОНАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /Варна/ (6.03.1990)

НЕЗАВИСИМ КЛУБ "СВОБОДЕН ДИАЛОГ" в Бургас (13.12.1989)

НЕЗАВИСИМ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРОУСТРОЙСТВОТО И ПРАВАТА НА МИНЬОРИТЕ в Рудник "Челопеч" - Община Средногорие (7.12.1989)

НЕЗАВИСИМ КОМИТЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ И КООРДИНАЦИЯ - МАЛКО ТЪРНОВО (31.05.1990)

НЕЗАВИСИМ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ Бургас (28.12.1989)

НЕЗАВИСИМ МАКЕДОНСКИ ДИСКУСИОНЕН КЛУБ "ВАРДАР"  (2.01.1990)

НЕЗАВИСИМ МОРЯШКИ ПРОФСЪЮЗ (19.01.1990)

НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАШИТА НА ГРАД СВИЩОВ (7.02.1990)

НЕЗАВИСИМ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ "ЗАЩИТА" в София (11.01.1990)

НЕЗАВИСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (25.12.1989)

НЕЗАВИСИМ ПРОФСЪЮЗ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ РАБОТНИЦИ (7.02.1990)

НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ В БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА И ЗА ЗАЩИТА НА СОЦИАЛИЗМА В БЪЛГАРИЯ / НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПАМЕТТА НА ЗАГИНАЛИТЕ В БОРБАТА ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА И ЗА СОЦИАЛИЗЪМ (9.01.1990)

НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ /Благоевград/ (28.12.1989)

НЕЗАВИСИМ СЪЮЗ НА ЖУРНАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /към Независимата федерация на труда "Подкрепа"/ (19.12.1989)

НЕЗАВИСИМ УЧЕНИЧЕСКИ СЪЮЗ "СОЛИДАРНОСТ" в Пловдив (19.01.1990)

НЕЗАВИСИМА ГРУПА ПРАКТИС в София (17.01.1990)

НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/ (25.01.1990)

НЕЗАВИСИМА КОНФЕДЕРАЦИЯ "ЕРА - 3" (вж. още Движение за алтернативен граждански парламент и промяна "Ера 3" / Движение за  независим граждански парламент и промяна "ЕРА 3") (12.03.1990)

НЕЗАВИСИМА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ със седалище в Пловдив (5.01.1990)

НЕЗАВИСИМА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ "ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ” (16.11.1990)

НЕЗАВИСИМА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" / вж. и КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА”/ (12.12.1990)

НЕЗАВИСИМА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", Пловдив (19.01.1990)

/Териториалната профсъюзна организация на/ НЕЗАВИСИМА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" в  Кърджали,  (9.01.1990) (и на Т)

НЕЗАВИСИМА ФЕДЕРАЦИЯ "СПОРТ" (23.02.1990)

НЕЗАВИСИМА ХРИСТИЯН-АГРАРНА ПАРТИЯ (2.10.1992)

НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ "БИБЛИОГЛАСНОСТ"  (6.02.1990)

НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ В ГРАД ТОЛБУХИН (5.02.1990)

НЕЗАВИСИМО ДВИЖЕНИЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРИЯ (10.12.1990)

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА (28.12.1989)

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, Пловдив (19.01.1990)

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СЕПТЕМВРИ (15.03.1990)

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА УЧЕНИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ /Бургас/ (28.12.1989)

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ във Враца (11.01.1990)

НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО НА ПЛОВДИВСКИТЕ УЧИТЕЛИ (8.01.1990)

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИТЕРАТОРИ /НСБЛ/  (06.12.1989)

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ НА МЛАДИТЕ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ ОТ ИНСТИТУТА ПО КЛЕТЪЧНА БИОЛОГИЯ И  МОРФОЛОГИЯ ПРИ БАН (28.02.1990)

Независимо сдружение ЕКОГЛАСНОСТ в София (2.01.1990) / НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" (16.02.1990)

Независимо сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ" (22.12.1989) /БУРГАС/ (12.02.1990)

Независимо сдружение "ЕКОГЛАСНОСТ" в Стара Загора (02.01.1990)

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО (5.02.1990)

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" В ДИМИТРОВГРАД (9.02.1990)

НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ХУДОЖНИЦИ И КРИТИЦИ към Независимо сдружение на учителите към НФТ "Подкрепа" (17.01.1990)

НЕЗАВИСИМО СТУДЕНТСКО ДРУЖЕСТВО (18.12.1991)

НЕЗАВИСИМИ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА (21.12.1989)

НЕОКОНСЕРВАТИВНА СИНЯ ПАРТИЯ (2.07.1993)

/ПАРТИЯ/ НОВА БЪЛГАРИЯ (5.04.1993)

НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НСДП/ (11.01.1990) 

НОВА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /НХДП/ (12.12.1990)

/Инициативна група от български жени-членки на/ НОВА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (13.03.1990)

 

О

ОБЕДИНЕН ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ (19.12.1990) (вж. ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ)

ОБЕДИНЕНА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ /Пловдив, 9-11 март 1990 г./, предложена от СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Документът е бил подписан от СДС, БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ФОРУМ, НОВАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ И РЕПУБЛИКАНСКАТА  ПАРТИЯ (15.03.1990)

/Инициативен комитет на/ ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ във Варна (8.12.1989)

/Партия/ "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ" (10.06.1992)

ОБЕДИНЕНИЕ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ В БСП "СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ЕДИНСТВО" (14.11.1990)

Областна организация на Независимите професионални съюзи "Подкрепа" във Велико Търново (7.12.1989)

Обща федерация на труда "Подкрепа" (7.12.1989)

ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГО-ИКОНОМИЧЕСКА ЗАЩИТА НА СВИЩОВСКИЯ РАЙОН  /ВКЛЮЧВАЩ 12 ОФИЦИАЛНИ И НОВОСЪЗДАДЕНИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ/ вж. и НЕЗАВИСИМ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ЗАШИТА НА ГРАД СВИЩОВ /(8.03.1990)

ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА АКТИВНА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА, учреден на 21 май 1990 година в София  (10.10.1990)

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА СОЦИАЛИЗМА (20.12.1989)

/Политически младежки клуб към/ ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ПРЕУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА НА СОЦИАЛИЗМА (11.01.1990)

ОБЩЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ (18.12.1989) учреден на 13 декември 1989 година в София

ОБЩЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ В ШУМЕН (ВЖ. И ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В  БЪЛГАРИЯ (20.09.1990)

ОБЩОБЪЛГАРСКИ СБОР, СВИКАН НА 18 МАРТ 1990 Г. В ОТГОВОР НА AHTИБЪЛГАРСКАТА КАМПАНИЯ В ЮГОСЛАВИЯ (20.03.1990)

ОБЩОБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" (8.03.1990)

ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/ (29.01.1990)

ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕМОКРАЦИЯТА И СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ В  БЪЛГАРИЯ (12.09.1990) (вж. и ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ)

ОБЩОНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ ЗА ГРАЖДАНСКИ МИР И ЕДИНСТВО /ОДГМЕ/ (26.11.1990)

ОБЩОНАЦИОНАЛНО ШЕСТВИЕ-ПОКЛОНЕНИЕ НА 23 МАРТ 1990 ГОДИНА В ПАМЕТ НА ИЗБИТИТЕ В ЛАГЕРА КРАЙ ЛОВЕЧ ПРЕЗ 1959-1962 ГОДИНА (30.03.1990)

ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК между Християн-републиканската партия със седалище в Пловдив и Партията "Съюз на свободните демократи" със седалище в Стара Загора (19.01.1990)

/Национална конференция на/ ОПОЗИЦИОННИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ (14.03.1990)

Организатори на възпоменателен митинг по повод 117-годишнината от гибелта на Васил Левски  - БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ, МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ, СЪЮЗ  НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ  ИНТЕРЕСИ, РОДОПСКИ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ", ДРУЖЕСТВО НА БЪЛГАРИТЕ ОТ БАНАТ И ДРУЖЕСТВО НА  БЪЛГАРИТЕ ОТ БЕСАРАБИЯ "РОДОЛЮБЕЦ" (14.02.1990)

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪРДЕЧНОБОЛНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ В БЪЛГАРИЯ (20 МАЙ 1992)

/Секция "ОРЛОВ МОСТ"/ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" (26.03.1990) (и на Е и С)

ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НА ТРУДА (5.06.1990)

 

П

ПАРТИЙНА КОАЛИЦИЯ ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ - "СВОБОДА"  (5.06.1990)

ПАРТИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА /ПП ОБНОВЛЕНИЕ/

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС (16.01.1991)

ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ (4.12.1991)

ПАРТИЯ НА ТРУДА (28.05.1990)

ПАРТИЯ НА ТРУДОВИЯ НАРОД (18.05.1990)

ПАРТИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ (УЧРЕДЕНА НА 22 МАРТ 1990) (10.05.1990)

ПАРТИЯ НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ (19.02.1992)

ПАРТИЯ НОВА БЪЛГАРИЯ (5.04.1993)

ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ" (10.06.1992)

ПАРТИЯ СТРОГ ВЪЗРОЖДЕНСКИ СЪБОР – ВЪЗРАЖДАНЕ (10.12.1990)

ПАРТИЯ "СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ"/ ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, учредена на 16 декември 1989 година в Стара Загора (21.12.1989)

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ "ОБНОВЛЕНИЕ" - НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА (1.06.1990) (вж. и на Н)

ПОЛИТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ КЛУБ към Обществения форум за преустройство и защита на социализма (11.01.1990)

ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ  И ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ/ ХРИСТИЯНРЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ  НА  СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (19.02.1990 / 14.03.1990)

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ "НОВА БЪЛГАРИЯ" (26.02.1992) (вж. Движение “Нова България” и Партия “Нова България”)

ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ" (15.02.1991)

Представители на тюркоезичното население от Асеновград и Кричим в Пловдивска област (23.01.1990)

ПРОГРЕСИВНА НАРОДНА ПАРТИЯ /ПНП/ (8.03.1990)

/ПРОФСЪЮЗ НА МАШИНОСТРОИТЕЛИТЕ КЪМ/ НФТ "ПОДКРЕПА" (13.02.1990)

 

Р

/Българска/ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРДР/ (8.01.1990) (вж. и на Б)

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (8.02.1990)

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (23.03.1990)

РАДИКАЛЛЕМОКРАТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /РДМС/ (14.02.1990)

РЕГИОНАЛЕН КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ в Благоевград и бившия Благоевградски окръг (26.12.1989)

РЕГИОНАЛЕН НЕЗАВИСИМ КЛУБ ЗА ГЛАСНОСТ И ДЕМОКРАЦИЯ в Станке Димитров (17.01.1990)

РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ (25.01.1990)

РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ (8.03.1990)

РЕПУБЛИКАНСКИ ФРОНТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ, УЧРЕДЕН В БЛАГОЕВГРАД (22.03.1990)

РОДОПСКИ СЪЮЗ "РОДОЛЮБИЕ" (14.02.1990; 5.03.1990)

 

С

САМОСТОЯТЕЛНО ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО в град Бургас (21.12.1989)

СВОБОДНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (10.12.1990)

СВОБОДНО ЖУРНАЛИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО "СЪВЕСТ" (21.12.1989)

СВОБОДЕН СЪЮЗ НА ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ РАБОТНИЦИ /ССТР/ (26.12.1989)

СВОБОДЕН СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" / НЕЗАВИСИМ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ЕКРАН" (29.01.1990)

СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТАРИНА" (19.04.1990)

СДРУЖЕНИЕ "КНИЖОВНА ПАЛАТА" (12.06.1992)

СДРУЖЕНИЕ "ПРИЯТЕЛИ НА САЩ В БЪЛГАРИЯ" (1.06.1990)

/Секция "ОРЛОВ МОСТ"/ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" (26.03.1990)

СИНДИКАТ НА ТРУДОВИЯ НАРОД (29.01.1992)

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ – НЕМАРКСИСТИ (28.03.1990)

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ (20.04.1990)

Студентски екологичен координационен център /СЕКЦ/ към Съвета на студентите (7.12.1990)

СТУДЕНТСКО ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ /СДД/ (2.07.1990)

СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ (9.11.1990)

СЪЮЗ "НОВ ИЗБОР" (29.07.1994)

СЪЮЗ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/ (19.02.1990)

СДРУЖЕНИЕ "Юристи за правова държава” (18.01.1990)

СДРУЖЕНИЕ "ХЕЛЗИНКСКИ НАБЛЮДАТЕЛ - БЪЛГАРИЯ"

/СИНДИКАЛЕН СЪЮЗ НА РАБОТЕЩИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО/ "ПОДКРЕПА" (12.02.1990)

Среща на активисти и съмишленици на БЗНС от източнородопските обшини (10.01.1990)

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ – НЕМАРКСИСТИ (28.03.1990)

СТУДЕНТСКИ ПОХОД ЗА ДЕМОКРАЦИЯ "СВИЩОВ-СОФИЯ" (5.12.1990)

СЪВЕТ НА ВЕТЕРАНИТЕ НА СИНДИКАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (23.11.1990)

СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (31.05.1990)

СЪЮЗ ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ (16.03.1990)

СЪЮЗ "ИСТИНА" - НЕЗАВИСИМА, НЕПАРТИЙНА ОБЩЕСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗДИРВАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ВСИЧКИ НАСИЛИЯ, БЕЗЗАКОНИЯ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЛИЧНОСТТА И ЧОВЕЧНОСТТА, СВЪРЗАНИ С БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ БОРБИ. (3.12.1990)

СЪЮЗ НА АНТИФАШИСТКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ (8.01.1990)

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ /СБТР/ (9.02.1990)

СЪЮЗ НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА /1944-1945 ГОДИНА/ (8.11.1990)

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА МЛАДЕЖ (8.11.1990)

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ (19.12.1989)

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В ОБЩИНА "МЛАДОСТ" – СОФИЯ (19.03.1990)

СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ в Стара Загора (11.01.1990)

(Регионален) СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ в Благоевград (15.01.1990)

СЪЮЗ НА ЗАПАСНИТЕ ОФИЦЕРИ, СТАРШИНИ И СЕРЖАНТИ (30.01.1990)

СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ (14.02.1990; 26.02.1990)

СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ /СНС/ (в България) (23.02.1990)

СЪЮЗ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (30.07.1991)

Съюза на свободните демократи в Стара Загора (14.12.1989)

СЪЮЗ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (10.12.1990)

СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ (15.05.1991)

СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ (1.03.1990)

/Инициативен комитет за учредяване на/ СЪЮЗ НА ПОКОЛЕНИЯТА - УЧАСТНИЦИ В МЛАДЕЖКОТО БРИГАДИРСКО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ  (срв. Съюз на участниците в бригадирското движение в България) (8.02.1990)

СЪЮЗ НА УЧАСТНИЦИТЕ В БРИГАДИРСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ (21.03.1990)

СЪЮЗ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА 1944-1945 ГОДИНА (9.03.1990)

СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ (8.11.1990)

Секция "ЕКОГЛАСНОСТ" при Фирма "Метални конструкции"  (вж. и на Е) (21.12.1989)

Секция ЕКОГЛАСНОСТ-3 към Независимото сдружение ЕКОГЛАСНОСТ (вж. и на Е) (9.01.1990)

 

Т

"ТЕЛЕВИЗИОННА ИНИЦИАТИВА" (27.02.1990)

Териториална организация на НЕЗАВИСИМАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", на другите независими демократични сдружения и на свободни граждани от Пловдив (26.12.1989)

Териториална профсъюзна организация на Независимата федерация на труда "Подкрепа" в  Кърджали (вж. и на Н) (9.01.1990)

Териториална организация на  БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ в Стара Загора (1.02.1990)

 

У

УЧИТЕЛИТЕ ОТ БИВШИЯ КЪРДЖАЛИЙСКИ ОКРЪГ (21.02.1990)

 

Ф

ФЕДЕРАЦИЯ НА АНАРХИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ФАБ/, (3.12.1990) (учредителна конференция СЪСТОЯЛА СЕ НА 19-20 МАЙ 1990 Г. В КАЗАНЛЪК (3.12.1990)

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ

ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪНШНОКУЛТУРНИ ДРУЖЕСТВА

ФЕДЕРАЦИЯТА НА КЛУБОВЕТЕ "ДЕМОКРАЦИЯ" (20.05.1991)

ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА

/ФНСД/ (5.02.1990)

ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (8.11.1990)

ФОНДАЦИЯ "СЛЕД ПЛАДНЕ" (7.12.1990)

ФОРУМ "Шести септември" в Пловдив (29.12.1989)

ФРОНТ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ И АНТИФАШИСТКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ (19.11.1990)

ФОРУМ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ (4.10.1990)

 

Х

ХРИСТИЯН-АГРАРНА ПАРТИЯ (22.12.1992)

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (17.01.1990)

ХРИСТИЯН-ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ (7.11.1990)

ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ със седалище в град Пловдив (21.12.1989)

ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ /Аджаров/ (29.12.1989)

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ (както беше преименувано на 12 януари 1990 г. дотогавашното Демократическо християнско движение) (18.01.1990)

ХРИСТИЯН-СОЦИАЛЕН СЪЮЗ  /Българска народна партия; Български съюз за европейска федерация; Обединен земеделски съюз; Партия на труда; Християн-либерална партия/ (19.12.1990)

 

Ц

ЦЕНТРАЛЕН СТАЧЕН КОМИТЕТ на стачкуващи миньори (1.02.1990)

 

Ч

Ш

Щ

Ю

Я