Път: : Списъци

Списък на банковите синдици (2014)


Обновеният от БНБ списък на банковите синдици /към 10.11.2014/:

1. Лазар Петров Илиев, юрист;

2. Иглика Димитрова Логофетова, юрист;

3. Васил Стефанов Василев, юрист;

4. Румяна Тодорова Рахнева, юрист;

5. Филко Трендафилов Розов, юрист;

6. Проф. Д-р Иван Манев Белчев, икономист;

7. Елена Здравкова Костадинчев, икономист;

8. Бранимир Димов Димитров, юрист;

9. Красен Бончев Киряков, юрист;

10. Владимир Александров Тошев, юрист;

11. Христина Иванова Стамова, икономист;

12. Александър Димитров Попов, юрист;

13. Димитър Веселинов Проданов, юрист;

14. Кирил Савов Григоров, икономист;

15. Теодора Владимирова Стоянова, юрист;

16. Валерия Борисова Антонова, икономист;

17. Явор Недев Камбуров, юрист;

18. Малинка Атанасова Димитрова, икономист;

19. Станислав Георгиев Лютов, юрист;

20. Десислава Лозанова Иванова-Атанасова, юрист;

21. Галина Илиева Христова, юрист;

22. Владимир Иванов Георгиев, юрист;

23. Росен Иванов Ангелчев, юрист;

24. Весела Василева Дахтерова-Голан, юрист;

25. Тихомир Гочев Чемширов, юрист;

26. Радослав Иванов Тонев, юрист


Капитал
10 ноември 2014


http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/11/10/2416220_koi_moje_da_stane_sindik_na_ktb/