19 септември 2018г.

1924 г. — Потушено е Татарбунарското въстание на бесарабските българи против румънската власт.

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Социокултурни детерминанти

Социокултурни  детерминанти на


българското 

 предприемачество

 

 

 

 

 

 

 

Проектът „Социокултурни детерминанти на българското
предприемачество“ е финансиран от Фонд „Научни изследва-
ния“ на Министерството на образованието и науката.

 

 

 

 

 

 


2013 г.