Сексуалният старт на софийските ученици (1995)

 


През 1990 и 1995 г. д-р Милко Сираков от Университетската болница "Майчин дом" в София прави две изследвания на тази тема в няколко столични училища. И двете проучвания показват почти еднакви резултати. По-долу публикуваме данните за 1995 г.

До навършване на 18-годишна възраст сексуален старт са имали 47 процента от момичетата и 89 процента от момчетата. Те са осъществили първото си сношение, както следва:
 
ПРИ МОМИЧЕТАТА
На 13-годишна възраст -    6,69 на сто 
На 14 години -                   8,3 
На 15 години -                 18,50 
На 16 години -                 23,66 
На 17 години -                 18,3 
На 18 години -                 24,55.


ПРИ МОМЧЕТАТА
На 13 години -          "дебютанти" няма 
На 14 години -          4,8 на сто 
На 15 години -         35,57 
На 16 години -         13,0 
На 17 години -         31,73 
На 18 години -         14,9

Рано или късно е това?

Данните показват сходство с тези за повечето европейски страни.

А ето и мотивите, с които анкетираните столични ученици са "го направили" за първи път:

 - случайно: 23,3 на сто от момичетата и около 19 на сто от момчетата
 - от любопитство: 22,3 на сто от момичетата и около 32 на сто от момчетата
 - от желание: 6,3 процента от момичетата и към 28 процента от момчетата
 - по любов: 48,1 процента от момичетата и към 21 процента от момчетата