Св. Прокопий /Прокопи Пчелар/

СВ. ПРОКОПИЙ - 8 юли

Денят е известен като народен празник Прокопи пчелар.

Стопаните, които имат пчелни кошери, приготвят по два обредни хляба.

Преди да изгрее слънцето и да излязат пчелите, домакинята отнася хлябовете при кошерите и ги прекадява с тамян. После ги намазва с мед и ги раздава по съседи. Това се прави, за да събират пчелите много мед. После „подрязват" кошерите, т.е. вадят от новия мед. След като свещеникът го освети, раздават от него. Една част запазват за лекарство през годината.

 

-----------------------

"Празници и обреди на българина"  - Надя Перова, трето преработено и допълнено издание, Парнас, 2003 г.