Свети Иван Рилски

Свети Иван Рилски  — Покровител на българския народ, 19 октомвриС покръстването на българите (865 г.) и провъзгласяването на пълната независимост на нашата православна църква (927 г.), християнството става официалната ни религия. Много българи от това време усетили Божията искра в себе си, отдали своя живот на просвещението, на усвояването и утвърждаването на Христовото учението по нашите земи.
Православната ни църква е канонизирала за светци над двадесет люде, живели в периода на Първото българско царство (681–1018г.), чийто живот бил изцяло отдаден на Бога и на народополезни дела. Сред тях най-ярко сияе името на преподобни Иван Рилски.

Той е роден около 876 година в с. Скрино, Дупнишко, което било разположено по поречието на р.Струма. Иван Рилски живял по времето на княз Борис (852–889 г.), на неговия син Владимир (889–893 г.), на цар Симеон Велики (893–927), както и на сина му — цар Петър. Това е времето и на поп Богомил и богомилското движение, на борбите, които българите водят срещу Византия.

От рано в душата на Иван закрепнала вярата в Бога и той решил да му се посвети. Постъпил в манастира „Свети Димитрий“, който се намирал в подножието на връх Руен. Тук приел монашеството, развил своите заложби към духовен живот. Научил се на писмо и четмо. И след като се сдобил с просвещение Преподобният се оттеглил в уединение. След дванадесетгодишно отшелничество в планината Витоша, светецът се пренесъл във великата Рилска пустиня. Поселил се в хралупата на вековно дърво, където продължил да живее в благочестие. Видели го и го отличили пастири и планинци. Познали Божията светлина в него, те горещо му се помолили. Разчула се вестта за светостта му и към него тръгнали хората. Иван Рилски се молел на Господа за тяхното спасение. С молитвите си давал успокоение. На грешниците проповядвал смирение, на хромите вдъхвал сила. Известен е случаят предаван от уста на уста, за това как един човек години наред, мъчен от бяс и зли духове, тръгнал към светеца с надеждата да бъде изцерен. Чудотворецът горещо се помолил за него и човекът оздравял. И не само той. С молитвите си Преподобният вдъхвал вяра в Бога, поучавал, утешавал, просвещавал. Стигнала и до Търновград неговата слава. Цар Петър поискал лично да се запознаят. Веднъж, като имал път към Средец, решил да го посети. Но дали поради непристъпността на Рилските върхари или поради друга причина, срещата помежду им не се състояла. Били разменени само писма, в които и двамата си изказали нужното почитание. Постепенно около Чудодееца започнали да се събират съмишленици. Сред тях били Прохор Пшински, Иоаникий Девически, Гаврил Лесовски, Иоаникий Сарандопорски-Осоговски — все люде, станали впоследствие основоположници на монашеството у нас, радетели за съграждане на манастири и превръщането им в просветни центрове и хранилища на нашата история и култура. Така Свети Иван Рилски създава цяла духовна школа, която изиграва неоценима по значимостта си роля за националното ни самоосъзнаване и християнизиране. Постепенно с благословията му се построил храм. Най- напред близо до мястото, където той живял в уединение, а по-късно през 1343 година, благодарение на щедростта и боголюбието на ктитора-деспот Хрельо Дроговол се съгражда църква, кула и общежитие за послушници, там, в Рила планина, където се намира и до днес. С времето Рилската обител се развива и разраства, превръща се в най-големият наш манастир, символ на българщината и църковно-православната ни святост.

Преподобни Иван Рилски умира през 946 година на седемдесетгодишна възраст. И както труден бил земният му път, така и след смъртта, нетленното му тяло дълго време не намерило покой. Няколко десетилетия след кончината му, неговите свети мощи били пренесени в Средец и положени в църквата „Свети Георги Победоносец“. От там ги преместили в друг храм. През 1183 година унгарският крал Белла III превзел София и отнесъл саркофага на светеца в своята столица Естергом. Тук светите мощи вършели чудеса, но подсказвали, че мястото им е в родните земи. Затова след три години, с почести и скъпи дарове били върнати обратно. През 1195 година цар Асен I наредил ковчегът на Преподобни Иван Рилски да бъде положен в главната църква на старо- престолния Търновград. По Божие знамение през 1469 година монасите от манастира, на който Чудотворецът станал основател, ги взели и върнали обратно в Рилската обител. Върнали ги там, където Иван Рилски извършил най-много чудодейни дела и където почиват и до днес и дават светлина и мъдрост на всеки, който им се поклони.

Българската православна църква е обявила свети Иван Рилски за изключителен покровител на нашия народ и чества паметта му всяка година на 19 октомври.

Няма църква или манастир, в който да не е изложена на почетно място икона с образа на Рилския чудотворец. Иконописците са го представяли като старец с дълга бяла брада и свитък в ръце. Лицето и фигурата му (независимо от различните интерпретации), излъчват спокойствие и смирение, благост и достолепие.

На Свети Иван Рилски са посветени служби, а самият той е оставил писмен труд озаглавен „ЗАВЕТ“, от който има запазени преписи. Адресиран до иноците — негови съподвижници и последователи, в Завета си Преподобният отец е изобразил разбиранията си за живота, ненатрапчиво е оставил указания за реда в Рилската обител. От написаното личи, че Иван Рилски бил високообразован. Познавал е задълбочено Стария и Новия завет, Евангелията на апостолите, както и други летописи, на които се явява проникновен тълкувател.

Затова и пише:

… „Стойте добре и дръжте на преданията, които сте чули и видели…“

… „Ако прочее, имаме безсъмнена надежда в Бога, Той не ще ни остави лишени от нищо, защото сам Той каза: Ако жена би забравила своите чеда, то Аз не ще ви забравя“.

И другаде:

„Търсете първом царството Божие и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде“.
Една църковна песен, посветена на Свети Иван Рилски, гласи:

„Основа на покаянието, ръководство за умиление, образец на утешение и духовно съвършенство бе твоят равноангелски живот, Преподобни.

Защото ти пребъдваше в молитви, постничество и сълзи. Отче Йоане, моли Христа Бога за нашите души.“

Освен на 19 октомври нашият народ и Православната църква отдават почит на Покровителя-чудотворец и на 18 август, когато се чества Успение на Свети Иван Рилски.

* * *

Вижте още на страниците на Омда: