Ръководство за ползване на чушкопек

СЪДЪРЖАНИЕ
 
I. Ръководство за експлоатация
1 Предназначение
2.Устройство
3.Технически данни
4.Упътване за работа
5.Техническа безопасност
 
ІІ.Комплектовачен лист
 
ІІІ.Свидетелство за качество
 
IV. Гаранционна карта