Родопски крем

снимка Михаела Йорданова

Защитен вид. Едно от най-красивите български растения. Видът е описан сравнително скоро - 1951 г., от българския ботаник Димитър Делипавлов.