Родната къща на Богдан Войвода

в село Цепераните. За разлика от къщите на Левски, Ботев и Вазов тази не в възстановка, а е напълно оригинална и е на около 300 години.

Снимки и текст Делян Маджаров