19 август 2019г.

Празник на Бялото братство. Празник на мюсюлманите "Рамазан Байрам". Ден на фотографията. Хуманитарен ден

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Революционна бдителност

РЕВОЛЮЦИОННА БДИТЕЛНОСТ – Едно от основните политически качества на комуниста – “умението да се разпознава и обезвредява класовия враг”. (стр.53)