19 юни 2019г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Реалии

Ревизионизъм, ревизионист

РЕВИЗИОНИЗЪМ – Ругателство срещу всяка интерпретация на съвременността от позициите на Маркс, Енгелс, Ленин, която претендира да е комунистическа, но в някаква степен противоречи на политиката на КПСС. Ревизионизмът е осъдителен. Тито и Югославската компартия бяха ревизионисти, защото не приемаха диктата на Москва.

 

РЕВИЗИОНИСТ -  Човек, който развива ревизионизма или го изповядва.