Проповед на кота 128

Кота 128
Кота 128

 

 

Първи пехотен Софийски полк, кота 1248 Битоля, 24 март 1918 г. 

Проповед от полковия свещенник, след Божествена литургия.

На преден план, командирът на полка генерал-майор Велизар Лазаров.