Проблеми на ромите в Столипиново и фондация "Рома" (2008)

 

Проблемите на ромското население в квартал Столипиново на град Пловдив и усилията на Фондация за регионално развитие „Рома” през погледа на нейния основател и председател Антон Карагьозов >>>>>>>>>>>>