Предизвиканите спомени на проф. д-р ХРИСТО ГАНДЕВ


1978 г.

Проф. Хр. Гандев и доц. Мария Велева разговарят в каб. №33 в Историческия факултет на Софийския университет


СЪДЪРЖАНИЕ

Скепсис и песимизъм, пропити с мъдростта на годините
(Предговор)..................................................7

ПРЕДИЗВИКАНИ СПОМЕНИ
1. Род и семейство, детство, ученически и студентски години 13
2. Преподаватели, специализация в Прага........................24
3. Трудният път до преподавателската банка
и първи научни изследвания..................................34
4. Втората световна война, впечатления от България
след завръщането от Прага...................................42
5. Ситуацията в Софийския университет след 9 септември 1944 г,
за монографията за Васил Левски ............................54
6. Методите на изследване на историческото познание
и работата на историка, за плагиатството....................66
7. „Патриотарството“, за колегите Мих. Димитров, Мих. Арнаудов,
Кр. Шарова, Хр. Христов, Ив. Унджиев, В. Трайков............71
8. Монографиите „Априлското въстание“, „Ранно възраждане“,
за автори, писали по сродни теми, за свои преподаватели ....84
9. „Търговската обмяна на Европа с българските земи
през XVIII и началото на XIX век“ и „Европейските изучавания на България през време на Възраждането“.....................89
10. Изграждането на музеи, за младите историци, за приятелите,
за работата на колеги.......................................99
11. Познати в Прага и публикации
в чехословашкия периодичен печат...........................105
В разговорите ни проф. Гандев беше откровен, беше искрен
(Интервю с проф. Мария Велева).............................106
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦ..............................................125

 

На снимките - Христо Гандев през 1985 г., Христо и Руска Гандеви с дъщеря си Светла и с внучката Росица, края на 80-те години на XX в.