Правителство на Филип Димитров

“Правителство на действието” (определение на Ал. Йорданов)

Министър-председател:
- Филип Димитров

Министри:
- Стоян Ганев – зам.-министър-председател и министър на външните работи
- проф. Николай Василев -  министър на образованието и науката, дублиращ зам.-министър-председател
- Димитър Луджев – министър на отбраната
- Иван Костов – министър на финансите
- Йордан Соколов – министър на вътрешните работи
- Иван Пушкаров - министър на индустрията и търговията
- Александър Александров – министър на транспорта
- доц. Никола Василев – министър на здравеопазването
- Светослав Лучников – министър на правосъдието
- Валентин Василев – министър на околната среда
- Станислав Димитров – министър на земеделието
- Елка Константинова – министър на културата
- Векил Ванов – министър на труда и социалните грижи