11 април 2021г.

Международен ден на политзатворниците, концлагеристите и на пострадалите от фашизма и войните

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Политическо движение "България за всички"

Ромска организация. Регистрацията на партията е обнародвана в "Държавен вестник" от 16 септември 2003 година. Председател е Петър Георгиев.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2005/02/02/172252_romite_v_bulgariia/