25 май 2018г.

Трето намиране честната глава на св. Иоан Кръстител, ден на Африка, ден на безследно изчезналите деца ....

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Списъци

Парламентарната квота във ВСС

26 септември, 2012
ГЕРБ - 5, БСП - 2, ДПС - 2, РЗС -1, Атака - 1

Васил Петров - номиниран от ДПС
Галина Пачовска-Карагьозова - БСП
Димитър Узунов - РЗС
Каролина Михайлова - ГЕРБ
Магдалена Проданова - ДПС
Мария Кузманова ГЕРБ
Незабравка Стоева - БСП
Светла Петкова ГЕРБ
Соня Найденова - ГЕРБ
Юлияна Колева - ГЕРБ, депутат
Ясен Тодоров - Атака